Betekenis naam

Beautysalon U.nique is een unieke schoonheidssalon omdat wij unieke specialisaties hebben, aangepast aan U als klant.
Omdat iedere persoon U.nique is.

 

Betekenis logo

Het logo bestaat uit 2 gezichten, een grote en een kleine, deze staan voor ons als moeder & dochter omdat wij samen werken.
Het is roze & grijs, omdat al onze behandelingen voor vrouwen en mannen zijn.
Samen vormen de 2 gezichten ook de letter 'U'  van U.nique.


Afspraken

Wij werken enkel op afspraak.
Zie onze gegevens bij 'contact' om een afspraak te maken.

 

LET OP:
Ingang Beautysalon is achterom, via de intercom in de Koraalstraat!


 

Privacyverklaring
Beautysalon U.nique, gevestigd aan Berceusestraat 23 ,6217 EH Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.beautysalon-unique.nl Berceusestraat 23
6217 EH Maastricht 0610446758

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beautysalon U.nique verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Beautysalon U.nique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@beauty-unique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Beautysalon U.nique verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 Geautomatiseerde besluitvorming:
Beautysalon U.nique neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautysalon U.nique) tussen zit.

 

Beautysalon U.nique gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Ibeauty, om de persoonsgegevens, afspraken en aankopen per persoon bij te kunnen houden. Om u een zo goed mogelijke opvolging van behandelingen en resultaten te bieden.

 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Beautysalon U.nique bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: Wij bewaren de gegevens alleen zolang u klant bij ons bent.
Heeft u langer dan 6 maanden geen afspraken meer gehad bij ons, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

 

 Delen van persoonsgegevens met derden:
Beautysalon U.nique verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Beautysalon U.nique gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon U.nique en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@beauty-unique.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Beautysalon U.nique wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beautysalon U.nique neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@beauty-unique.nl